Decentraliserat lagarbete

Sedan jag nämnde konceptet remote-first lagarbete för min fru så har hon återkommit med jämna mellanrum om att hon inte gillar benämningen. Jag medger att begreppet klingar "hellre än bra". Jag uppskattar hennes engagemang, och tolkar det som positivt att kritiken snabbt istället övergår till att prata om arbetsformen. Enligt mig handlar arbetssättet i huvudsak om att arbetet är där du är.

Arbetssätt är ett aggregat

Summan av det du och dina lagmedlemmar gör under arbetsdagen är för mig ert arbetssätt. Om du och dina kollegor jobbar på distans, remote eller hemifrån, vad uttrycker det om ert samarbete? För mig är tankar kring lagarbete viktigare än eventuell distans. Fokus bör inte vara avlägset arbete. Ni förändrar tillsammans era förutsättningar för att samarbete blir mindre platsberoende. Jag föreslår att vi framgent istället pratar om decentraliserat lagarbete.

Eftersom att jag anser det viktigt att beskriva arbetsformen på ett objektivt sätt så har jag hittills inte sökt efter nya begrepp. Det jag vill understryka med arbetssättet är:

  • Lagarbete
  • Samarbete kring arbetsuppgifter
  • Fysisk plats är sekundärt
  • Vilja att minska avstånd

Där jag upplever att begreppet "remote-first" haltar är att det inbyggt har en underton som fokuserar på distans, att arbetet genomförs någon annanstans. Jag vill fokusera på lagarbetet. Lägg till komponenten att beslutsfattande ska vara oberoende av plats, så tycker jag att ordet "remote" inte räcker till.

Vilja lyckas

Samarbete där plats ska ha liten betydelse ändrar förutsättningarna för hur arbetet genomförs. Jag hävdar att det inte behöver innebära försämrade förutsättningar. Lagarbete i sig kräver mycket omsorg och ständiga förbättringar för att förfinas. Respektera hindren och omfamna möjligheterna med decentraliserat lagarbete.

Allt lagarbete kräver förtroende för varandra och en vilja att lyckas för att bli mer effektiva. För decentraliserat lagarbete kräver det även att dina kollegor omkring laget vill lyckas med samarbetet. Tålamod, gemensamt ansvar och nyfikenhet är nyckelfaktorer för att tillsammans komma framåt när fysisk plats ska vara sekundärt. Att decentralisera lagarbete är att flytta fokus från fysiska begränsningar till förtroende för laget. Effekten av förtroendet speglas i utfall och kvalitet.